Política de Protecció de Dades

Mitjançant aquest avís, el Club Ciclista Maçanet (en endavant "El Club") informa els usuaris de la seva pàgina web clubciclistamassanet.com de la seva política de protecció de dades de caràcter personal (en endavant, "les Dades Personals") per tal que determinin lliurement i voluntàriament si desitgen facilitar a l’Empresa les Dades Personals requerides en el formulari de sol·licitud de reserva i contacte. El Club es reserva el dret a modificar la present política de protecció de dades per tal d'adaptar-la a les novetats legislatives i a les pràctiques de la indústria. 
Les Dades Personals seran tractades automatitzadament i incorporades en fitxers dels quals El Club en serà titular i responsable.
La recollida i tractament de Dades Personals, duts a terme pel Club o per tercers en el seu nom, té com a finalitat el manteniment de la relació contractual que el client tingui, en el seu cas, amb El Club, la gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels serveis del Club, la seva adequació a les preferències i gustos dels clients, i l'enviament, per mitjans tradicionals i electrònics, d'informació comercial sobre els serveis que l’Empresa ofereix actualment i en el futur.
El Club no cedirà les Dades Personals a tercers sense el consentiment previ i exprés dels afectats. El Club o, en el seu cas, els tercers que tractin les Dades Personals en nom del Club, ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les Dades Personals legalment requerits. Tanmateix, l'usuari ha d'ésser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables. 
Els usuaris tenen reconeguts i podran exercir els drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició, contactant amb El Club a través del correu electrònic info @ clubciclistamassanet.com.

Patrocinadors